Entenda os diferentes tipos de capitais financeiros das empresas